De 4 algemene kenmerken van mensen met depressie

Binnen de wereld van depressiebehandelingen neemt Tura Gerards als ervaringsdeskundige een bijzondere plaats in. Hij ziet vier algemene kenmerken van mensen met depressie, en die vier kenmerken beiden ook meteen een ingang voor oplossingsgerichte begeleiding.

Mensen met depressie:

  1. zijn vriendelijke, gevoelige mensen – ze zijn gevoelig voor woorden en suggesties (gemakkelijk hypnotiseerbaar)
  2. zijn voortdurend aan het vechten, tegen de wereld en vooral tegen zichzelf
  3. nemen te grote stappen
  4. zitten vast in het denken.