Wat veroorzaakt depressie?

Vrijwel alle vormen van depressie hebben twee of meer oorzaken.

Bovendien kunnen sommige oorzaken al begonnen zijn, lang voordat je je depressief begint te voelen. Met andere woorden: depressie lijkt vaak plotseling te ontstaan, maar dat is maar schijn.

Aan depressie gaat meestal een langdurige ontwikkeling vooraf en die valt lang niet altijd op. Die ontwikkeling is als een emmer die voortdurend gevuld wordt en dan, op een dag, is er één druppel die de emmer doet overlopen.

Die laatste druppel lijkt dan de hoofdoorzaak, maar dat is dus meestal niet zo.

 

In het algemeen zijn er drie factoren van belang bij het ontstaan van depressie:

 • erfelijkheid (je neuro-fysiologische kant)
  De bouw, samenstelling en werking van je lichaam is sterk afhankelijk van de genen die je via je ouders hebt meegekregen.
  Die genen vormen de basis van de werking van bijvoorbeeld je zenuwstelsel, je zintuigen, je organen, je ademhalingsstelsel, je hart en bloedvaten, je immuniteitssysteem, en je spier- en bottenstelsel.
 • gebeurtenissen die je meemaakt in je leven
  De werking van je lichaam kan veranderen door de opvoeding die je kreeg, je opleiding, je familiegeschiedenis, de omgeving waarin je opgroeit, ongelukken, en door allerlei omstandigheden waarin je niet gerespecteerd werd.
 • karaktereigenschappen (je psychologische kant)
  Je karakter wordt bepaald door zowel de werking van je lichaam als door datgene wat je meemaakt in je leven.
  Welke neigingen ontstaan er in de loop van je leven?
  Ga je dingen aan of loop je ervan weg?
  Durf je dingen 100% te voelen en er doorheen te gaan, of ga je erover piekeren?
  Hoe flexibel is je geest, je psyche? Kun je veranderingen aan?
  Kun je grenzen stellen aan anderen?
  Hoe bescherm je jezelf?
  Hoe vervul jij jouw wensen? Mag je wensen hebben?

 

Reacties zijn gesloten.