Privacy-verklaring

PRIVACY
Tura Gerards van Depressie Stoppen respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je hem verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hij gebruikt je gegevens om je een zo goed mogelijke ervaring te geven op zijn website.

Tura Gerards van Depressie Stoppen zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van kritieke processen om de website en het proces draaiende te houden.

Tura Gerards is de Functionaris Gegevensbescherming van Depressie Stoppen. Hij is te bereiken via tura@depressiestoppen.nl


Bescherming Persoonsgegevens:
Wanneer je een programma bij hem bestelt, wil hij niet dat iemand er met jouw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doet hij er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.
Tura Gerards van Depressie Stoppen slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database en hij geeft je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Om je bestelling zo goed mogelijk te verwerken, heeft hij wel eerst jouw gegevens nodig.

Welke informatie heeft hij van jou nodig?
Voor- en achternaam
Om je aan te spreken met je echt naam.
Adres en woonplaats
Dit adres gebruikt hij wanneer er een fysieke levering plaatsvindt van jouw bestelling.
Telefoonnummer
Mocht hij je willen informeren over je bestelling, dan doet hij dit op bepaalde momenten ook
telefonisch.
Betaalgegevens
Je betaalgegevens worden door middel van een beveiligde verbinding rechtstreeks naar de bank
verstuurd.
IP-adres
Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te
herkennen.
E-mailadres
Bij elke bestelling ontvang je van hem, zodra hij je bestelling ontvangen heeft, een bevestiging per e-mail. Zodra je bestelling klaar staat om verstuurd te worden, ontvang je nogmaals een e-mail, zodat duidelijk is dat de bestelling is verwerkt.
Als PostNL het pakket in ontvangst heeft genomen ontvang je van hen een e-mail met de track & trace code.
Nieuwsbrieven kun je natuurlijk ook van hem ontvangen. Ook gebruikt hij je e-mail om informatie en aanbiedingen te doen (je komt automatisch op zijn mailinglijst zodra je op wat voor manier ook je e-mailadres hebt ingevuld).

Persoonsgegevens die hij verwerkt:
Tura Gerards van Depressie Stoppen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan hem verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die hij verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op zijn website
 • IP-adres
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag hij persoonsgegevens verwerkt:
  Tura Gerards van Depressie Stoppen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 2. Verzenden van zijn nieuwsbrief en/of reclamefolder op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
 3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om zijn dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van het vitale belang
 4. Je te informeren over wijzigingen van zijn diensten en producten op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
 5. Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van het vitale belang. Tura Gerards van Depressie Stoppen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten, informatie en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit doet hij op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang.
 6. Tura Gerards van Depressie Stoppen verwerkt ook persoonsgegevens als hij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die hij nodig heeft voor zijn belastingaangifte op basis van de grondslag overeenkomst.


Geautomatiseerde besluitvorming:
Tura Gerards van Depressie Stoppen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tura Gerards) tussen zit.

Hoe lang hij persoonsgegevens bewaart:
Tura Gerards van Depressie Stoppen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je bij hem een product hebben gekocht, dan is hij wettelijk verplicht om je factuurgegevens minimaal 7 jaar te bewaren.
Persoonsgegevens die hij van je heeft zonder dat je een klant bent, zal hij bewaren zolang je zijn e-mails leest. Hij controleert om de drie maanden of jij zijn e-mails nog opent. Zodra je dat 90 dagen niet hebt gedaan, dan verwijdert hij jouw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Tura Gerards van Depressie Stoppen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in zijn opdracht, sluit hij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tura Gerards van Depressie Stoppen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die hij gebruikt:
Tura Gerards van Depressie Stoppen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tura Gerards van Depressie Stoppen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst hij cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat hij op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals Googly Analytics, een analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tura Gerards van Depressie Stoppen en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij hem een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die hij van jou heeft, in een computerbestand te sturen naar jou, naar een ander, of naar een door jou genoemde organisatie.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tura@depressiestoppen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt hij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tura Gerards van Depressie Stoppen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe hij persoonsgegevens beveiligt:
Tura Gerards van Depressie Stoppen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tura@depressiestoppen.nl

Reacties zijn gesloten.